اتوماسیون و ابزاردقیق مرکزی |

ردیف تلفن عنوان
1 3060 اعلام حریق
2 4256 پرسنل روزکار ایزوتوپ
3 4257 پرسنل شیفت ایزوتوپ فولادسازی
4 3064 پرسنل شیفت ایزوتوپ فولادسازی
5 3065 رئیس اتوماسیون
6 3054 رئیس تعمیرات توزین
7 3063 مسئول ایزوتوپ
8 2707 نظارت تصویری
9 4282 کارشناس اتوماسیون احیاء و مواد اولیه
10 4283 کارشناس اتوماسیون فولادسازی
11 4261 کارشناس توزین
12 3059 کارگاه الکترونیک
13 4260 کارگاه توزین
14 3061 کالیبراسیون
15 3062 کالیبراسیون
16 2836 کالیبراسیون و بالانس مواد