انبارها |

ردیف تلفن عنوان
1 6368 انبار ابزار و مواد مصرفی
2 6369 انبار ابزار و مواد مصرفی
3 6389 انبار اسقاط و مستعمل و مازاد
4 6354 انبار افزودنی فولادسازی ( پرسنل تخلیه و بارگیری )
5 6366 انبار برق و مخابرات
6 6367 انبار برق و مخابرات
7 6375 انبار پایکار ساختمانی
8 6357 انبار پایکار فولادسازی
9 6358 انبار پایکار فولادسازی
10 6383 انبار پایکار مواد اولیه
11 6395 انبار پروژه ها
12 6396 انبار پروژه ها
13 8712 انبار تصفیه خانه آب
14 6355 انبار خدمات کارگاهی
15 6356 انبار خدمات کارگاهی
16 6337 انبار دریافت و پخش کالا - قسمت کارمندان انبار
17 6373 انبار فلزات
18 6377 انبار قطعات یدکی احیاها
19 6378 انبار قطعات یدکی احیاها
20 6360 انبار قطعات یدکی فولادسازی پشت سه طبقه ذوب
21 6361 انبار قطعات یدکی فولادسازی پشت سه طبقه ذوب
22 6385 انبار قطعات یدکی مواد اولیه
23 6386 انبار قطعات یدکی مواد اولیه
24 6387 انبار قطعات یدکی مواد اولیه
25 6364 انبار گاز و لوله و اتصالات
26 6365 انبار گازها و اکسیژن
27 6363 انبار ملزومات اداری
28 6393 انبار ملزومات اداری
29 6370 انبار مواد افزودنی
30 6371 انبار مواد افزودنی
31 6390 انبار مواد شیمیایی
32 6391 انبار مواد شیمیایی
33 6352 انبارهای فولادسازی- روبروی کاخ سفید-انبار شماره 1
34 6353 انبارهای فولادسازی- روبروی کاخ سفید-انبار شماره 1
35 6380 انبارهای نسوز
36 6381 انبارهای نسوز